Phế liệu nhôm

Quy trình thu mua nhôm phế liệu thường bao gồm các bước sau:

  1. Khảo sát: Đơn vị thu mua sẽ cử nhân viên đến khảo sát địa điểm và khối lượng nhôm phế liệu cần thu mua.
  2. Báo giá: Sau khi khảo sát, đơn vị thu mua sẽ báo giá cho khách hàng.
  3. Thỏa thuận: Khách hàng và đơn vị thu mua sẽ thỏa thuận về giá cả, thời gian và phương thức thanh toán.
  4. Thu mua: Đơn vị thu mua sẽ tiến hành thu mua nhôm phế liệu theo thỏa thuận.
  5. Thanh toán: Đơn vị thu mua sẽ thanh toán tiền cho khách hàng sau khi thu mua.
Liên hệ báo giá: 0966.595.222
Liên hệ tư vấn